KIDR - KDR Belgeleri

Anasayfa > Dokümanlar > KIDR - KDR Belgeleri
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 1.4)
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 1.3)
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm: 1.2)
Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları
Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu
Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği
Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği
Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu
Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu
Ek.5/B-1 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Başkanları tarafından doldurulacak form)
Ek.5/B-2 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Üyeleri tarafından doldurulacak form)
Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu