Yerleşkeler

Kalite - Eğitimler

2018-2019 Eğitim Planı çerçevesinde; idari personelimizin excel bilgi seviyesini arttırmak amacıyla geçtiğimiz eğitim öğretim yılında düzenlenen eğitimi geliştirmek amacıyla, SmartPro Bilgisayar Akademisi tarafından üniversitemiz idari personeline "İleri Excel Eğitimi" düzenlendi. Eğitim sonunda uygulanan program bitirme sınavından başarı sağlayan personellere eğitim tamamlama sertifikası verildi.

Üniversitemiz idari personelinin katıldığı "Empati Oryantasyonu Programı"; personelin, kendi görev ve sorumluluklarının dışında diğer birimlerde gerçekleşen görev ve sorumluluklardan haberdar olması için hazırlanan kurum içi gelişim programıdır. Programın amacı; kurum faaliyetleri ve çalışanların kendi fonksiyonu dışında kalan hali hazırdaki diğer uygulamalar hakkında açık bir anlayış sağlayarak, geniş bir iş deneyimi kazandırmak, kurum çalışanlarının resmin bütününe hâkim olmasına ve diğer departmanların kilit noktalarını tanımalarına, iş alışverişi yaptıkları kişileri daha iyi anlamalarına, organizasyonel değişikliklerden daha hızlı haberdar olmalarına ve kurum içi iletişimin gelişmesine olanak sağlamaktır. Empati Oryantasyonu, kurum kültürünün gelişmesine ve çalışanlar arasında hoşgörü ortamının oluşmasına katkı sağlayarak daha mutlu, daha verimli bir çalışma ortamı için zemin hazırlamaktadır. 04 Şubat 2019 tarihi itibariyle 2 tam gün olarak düzenlenmektedir. Empati Oryantasyonu ile; İç ve dış paydaşlara çözüm odaklı yaklaşım, birimler arası etkili, hızlı iletişim ve işbirliği, Empatinin uyum ve kurum kültürüne katkısı amaçlanmaktadır. Amaçlanan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği alınan geri dönüşlerden anlaşılmaktadır.

2018-2019 Eğitim Planı çerçevesinde; idari personelimizin İngilizce dil bilgisini geliştirmek amacıyla "Online İngilizce Eğitim Programı" düzenlenmiştir. Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliği ile gerçekleşen bu program, ALMS (Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi) üzerinden canlı ve tekrar dersleri izlemeye olanak sağlamaktadır. Programın etkinliğini artırmak amacıyla, personelimizin İngilizce dil seviyesini ölçen bir seviye belirleme sınavı yapılmış ve seviye grupları oluşturulmuştur. Belirlenen gruplarla eğitim programı online olarak yürütülmüş ve iki haftada bir yüz yüze eğitim ile de desteklenmiştir.

Bimser Çözüm Firması, Ensemble Ürün Yöneticisi Sn. Selim TAN tarafından Süreç ve Performans Yönetim Sistemi (Ensemble) eğitimi sistem yöneticileri düzeyinde gerçekleştirildi.

Üniversitemizin 2018 yılı eğitim planı çerçevesinde, Smart Pro Bilgisayar Akademisi tarafından idari personelin katılımıyla "Excel Eğitimi" düzenlendi.

Üniversitemizde Dolunay Akademi ve Eğitim Danışmanlık, Sn. Eyüp Türker tarafından tüm idari personelimizin katılımıyla "Süreç Yönetimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

İmplementasyon süreci tamamlanan Kalite Yönetim Sistemi (QDMS) modül bazlı son kullanıcı ve sistem yöneticileri eğitimleri, Bimser Çözüm Firması tarafından Ayazağa-Maslak ve Büyükçekmece Yerleşkelerinde gerçekleştirildi.

İmplementasyon süreci tamamlanan Süreç ve Performans Yönetim Sistemi (Ensemble) eğitimleri sistem yöneticileri düzeyinde Bimser Çözüm Firması tarafından gerçekleştirildi.

Dolunay Akademi ve Eğitim Danışmanlık, Sn. Eyüp Türker tarafından üniversitemizde kalite farkındalığı ve algısını yükseltmek amacıyla "KYS Bilinçlendirme Eğitimi" verilmiştir.

Burea Veritas firması tarafından, üniversitemizce belirlenen 10 personelimize İç Denetçi Eğitimi verildi. Eğitimi 10 personelimiz de başarıyla tamamlayarak, İç Denetçi Sertifikası almaya ve kurum içi iç denetçi olmaya hak kazandılar.