Yerleşkeler

Kalite - Toplantılar

Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun 01/11/2023 Çarşamba günü saat 10:30’da toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır. 

 1. Yoklama ve mazeretlerin görüşülmesi,
 2. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Raporu’na ilişkin olarak öncelikli alt ölçütlere ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi,
 3. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı başta olmak üzere kalite doküman sistemlerine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,
 4. Dilek ve temenniler.
 Üniversite Kalite Komisyonu’nun 26/07/2023 Çarşamba günü saat 10:30’da toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanmıştır:

 1. Yoklama ve mazeretlerin görüşülmesi,
 2. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Raporu kararının ve karara ilişkin ölçütlerin değerlendirilmesi,
 3. Değerlendirme sonrasında öncelikli olarak çalışılacak alt ölçütlere ilişkin iş paylaşımının yapılması
 4. Dilek ve temenniler.

Üniversite Kalite Komisyonu’nun 29/03/2023 Çarşamba günü saat 10:00’da toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleri ile toplamıştır:

 1. Yoklama ve mazeretlerin görüşülmesi,
 2. Taslak KİDR 2022 için gelen iyileştirme önerilerinin görüşülmesi ve Senatoya sunulacak hale getirilmesi,
 3. Dilek ve temenniler.
 Üniversite Kalite Komisyonu’nun 22/03/2023 Çarşamba günü toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleri ile toplamıştır:

 1. Yoklama ve mazeretlerin görüşülmesi,
 2. KİDR 2022’nin değerlendirilmesi ve nihai hale getirilmesi,
 3. Dilek ve temenniler.

Üniversite Kalite Komisyonu’nun 03/03/2023 Cuma günü toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleri ile toplamıştır:

 1. Yoklama ve mazeretlerin görüşülmesi,
 2. Öğrenme çıktısı, program çıktısı hazırlama, eşleştirme eğitimine yönelik eğitim içeriğinin nihai halinin görüşülmesi,
 3. Kalite komisyonu üyelerinin Madde 2 kapsamında kendi fakülte/yüksekokullarında verecekleri eğitimin/eğitimlerin planlamasının görüşülmesi,
 4. Akademik ve idari personel memnuniyet anketlerinin gözden geçirilmesi,
 5. Dilek ve temenniler.

Üniversite Kalite Komisyonu’nun 17/02/2023 Cuma günü saat 10:30’da toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleri ile toplamıştır:

1. Yoklama ve mazeretlerin görüşülmesi,
2. Odak grubu çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi ve aksiyon planlarının görüşülmesi,
3. Öğrenme çıktısı, program çıktısı hazırlama, eşleştirme eğitimine yönelik hazırlanan içeriğin ve eğitim planının değerlendirilmesi,
4. 2022-2023 güz dönemi ders ve öğretim elemanı değerlendirme anket sonuçlarının değerlendirilmesi,
5.Dilek ve temenniler,

Üniversite Kalite Komisyonu’nun 29/09/2022 Perşembe günü saat 11:00’de Teams üzerinden toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleri ile toplamıştır:

 1. Yoklama,
 2. 30 Eylül 2022 tarihinde Renaissance Polat İstanbul Otel’de gerçekleştirilen Kalite ve Akreditasyon Geliştirme Çalıştayı Sonuçları ile ilgili değerlendirme,
 3. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılan Derslerin İzlenceleri ve güncellenmesi,
 4. Dilek ve temenniler,
 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kazım Sarı’nın açılış konuşması ile başlayan Araştırma Projeleri Bilgilendirme Toplantıları, Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi ve TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ceren Türkcan’ın verdiği eğitimler ve bilgilendirmeleri ile ocak ayı içerisinde fakülte bazlı olarak gerçekleştirilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İlgili Görseller

 1     2     3     4

5     6     7     8        

2019-2020 Akademik Yılında üniversitemizde, kapsamlı akreditasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda FEDEK, MÜDEK, İLEDAK, TURAK ve STAR akreditasyon kuruluşlarına başvuracak programlar tespit edilmiş ve akreditasyon başvuru hazırlıkları tamamlanmıştır.  

İlgili Görseller

 

576_400

2019-2020 Akademik Yılında üniversitemizin aktif olarak faaliyet gösteren tüm programlarında kalite/akreditasyon süreçleri kapsamında ders planları güncellenmiştir. Bu bağlamda asgari koşullar da dikkate alınarak seçmeli ve zorunlu ders havuzları yeniden tanımlanmıştır.

İlgili GörsellerGörsel_2_576*400

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Üniversite Akademik Genel Kurulu; Rektörümüz Prof. Dr. Ali Murat Ferman; Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Kazım Sarı, Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan ve Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü’nün konuşmaları ve öğretim elemanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kurul toplantısında, öğretim elemanlarına üniversitedeki akademik süreçler, dersler, sınavlar ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer konular hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

İlgili Görseller


576*400_3       576*400

576*400_1       576*400_2