Yerleşkeler

Misyon & Vizyon

Misyon
Bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve mesleki beceriye dönüştürerek toplum yararına kullanacak nitelikli bireyler yetiştiren bir üniversite olarak, öğrencilerimize; fiziki ve teknolojik altyapı, sosyal ortam, eğitim-uygulama programları ve öğrenme kaynaklarına erişim imkanları sunarak,

Kendilerini:

  • Liderlik ve sosyal yönü güçlü, ne istediğini bilen, özgüveni yüksek, hızlı karar verebilen, duygusal zekâya sahip, hayallerinin peşinde koşan,
  • Sistematik düşünce ve entelektüel disipline, etkin öğrenme stratejileri ve çoklu düşünme sistemine sahip; sorgulayıcı ve analitik/inovatif düşünebilen,   karmaşık sorunlarla başa çıkabilen ve kompleks problemleri çözebilen,
  • Teknolojiyi takip eden, kullanan, geliştirebilen ve programlayabilen, yaşadıkları çağı algılayan, toplumunu tanıyan, etik değerlere ve çevreye duyarlı,
  • Mesleki bilgi ve becerilerini dünyanın her yerinde kullanabilecek şekilde profesyonel hayata hazırlanma fırsatı sunmak.

Vizyon

Küresel ölçekte bir yükseköğretim kurumu olmaktır.