Yerleşkeler

Kalite Politikası

 

İstanbul Beykent Üniversitesi’ nin temel kalite politikası; düzenli izleme ve değerlendirmeye dayalı, sürekli iyileştirmeyi esas alan «Kalite Güvence Sistemi» ni bütün yönetim alanlarında sürdürülebilir kılmaktır.

Bu temel ilke doğrultusunda politikalarını aşağıdaki dört temel alanda belirlemiştir.

Kalite Güvence

 • Kurumda kalite kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak
 • Tüm paydaşların katılımıyla Kalite Güvence Sistemi’nin sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak
 • Tüm süreçlerde sürekli iyileştirme ve paydaş memnuniyetine odaklanmak

Eğitim Öğretim

 • Ulusal ve uluslararası akreditasyon gerekliliklerini sağlamak
 • Eleştirel bakış açısı, yaratıcı ve üretici düşünme, dijital çağa uygun bilişim ve iletişim teknolojileri becerilerine sahip mezun profili oluşturmak
 • Tüm paydaşların katılımıyla eğitim öğretim programlarını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek

Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı

 • Kurumda araştırma geliştirme faaliyetlerini ulusal öncelikler doğrultusunda geliştirmek
 • Üniversitenin bilim, kültür, sanat ve teknoloji çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek
 • Akademik personelin araştırma-geliştirme beceri ve yetkinlik düzeyini arttırmak
 • Araştırma faaliyetleri ile iş dünyasına, yerel topluluklara ve topluma katkı sağlamak

Yönetim Sistemi

 • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek
 • Bilişim altyapısı vasıtasıyla idari ve hizmet süreçlerinin imkan ve kabiliyetini geliştirmek
 • Birimler arasındaki uyum ve koordinasyonu arttırmak