Yerleşkeler

Sürdürülebilirlik Politikası

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir bir gelecek için bugünden harekete geçiyoruz!

İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, bugünkü ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak, küresel problemlere çözüm bulmak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda tanımlı politikalarımız ve taahhütlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Annelik Politikası

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Politikası

Cinsel Taciz ve Mobbing Karşıtı Politikası

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası

Esnek Çalışma Politikası

Etik İş Politikası

İç ve Dış Paydaşlarla Yönetişim Politikası

İnsana Yakışır iş ve Adil Ücret Politikası

Su Yönetim Politikası

Sürdürülebilir Kalkınma Bilinci Yaygınlaştırma Politikası

Sürdürülebilir Tedarik ve Tedarikçi Politikası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Dumansız Kampüs Taahhüdü

Modern Kölelik Karşıtlığı Taahhüdü